Vo kozi

Býl jednó jeden pán a ten mňél kozu, ale nemňél mu jí kdo pást. Zebrál se teda a šél si zjednat nejakó pastvicu. De a cestó potká děvče, bylo mu ale štrnást let; hned se jí ptá: „Neslóžila bys u mně za pastvicu? Budeš se mít dobře, nebudeš nic inýho dělat, jenom pást kozu.“ Děvče hned, že ráda. „Tak poď se mnó.“ Šél a zaved ju na svůj zámek; tam jí dál jest takovéch dobréch jídel, že se jí vo nich ani ve snách nezdálo, a pak ju poslál s kozó. Děvče páslo kozu, jak jen mohlo, vodilo ju na népěkňéší trávu po mezkách a při tom si zpívalo, až se hory zelenaly. Dyž byla koza napasená, vedla ju dom. Jak ju přivedla, ptá se pán kozy: „No, kozo, japak tě napásla?“

„Napásla mně!
přivázala mně k suché jedlici
a sama si hrála s pány mládenci.“

Pán se dopálíl a pastvicu vyhnál a zjednál si druhó. Ale té se stalo taky tak; pán ju zas zahnál, dyž koza žalovala, a zjednal si hinó. Dyž ju poslál kozu pást, šél pozdaleka za ňó, aby ho neviděla, a divál se, jak pase. Dyž viďél, že pase dobře, vrátíl se zasí dom. Jak děvče přivedlo kozu, hned se jí ptál: „No kozo, ja pak tě napásla?“ A koza zas:

„Napásla mně!
přivázala mně k suché jedlici
a sama si hrála s pány mládenci.“

To pána dopálilo, popad miló kozu a jak ju dřél, tak ju dřél, až jí polovic řbeta vodřél. Koza břískala, a jak se mu vysmekla, tam ta pryč a utekla jedné babice na hůru.

Babička šla na hůru pro móku, a tady najednó koza spustí:

„A já koza rohatá,
do polovic vodřetá,
hdo sem přinde,
každýho zežeru.“

Babička se lekla a nevěděla, co má dělat. Strachem vodešla z chalópky. Škrabe se chudák plačky, škrabe a potká zajíca. „Proč pak, babičko, plačete?“ „Ale, milé brachu, mám na hůři kozu, a ta chce každýho zežrat, kdo k ni přinde, a já nevím, jak ju vocud dostat.“

„Nic si z toho, babičko, neděléte, já vám ju vyženu.“

„Ale Bóže, to budeš hodné,“ a vrátila se ze zajícem k chalópce. Zajíc de na hůru, přinde na první schod, koza spustí: „A já koza rohatá,“ ale zajíc už býl ten tam, sklopíl huši a sprašovál do lesa, a babička trckala plačky za ním. Najednó potká lišku. Ta se hned ptá: „Babičko, co pak je vám, že plačete?“ „Ale jak nemám plakat, dyž mám na hůři kozu, a ta chce každýho zežrat, kdo tam přinde.“ „No neplačte, šak já vám ju vyženu.“ „Nevyženeš.“ „Vyženu.“ „Už tam jeden býl a nespravíl nic.“ „Ale já vám ju vyženu.“

Tak šli. Liška se krade po schodech, přinde na poslední schod, tu najednó koza začne: „A já koza rohatá, do polovic vodřetá…“ Jak to liška uslyšela, zbíhla vocas a horopácem po schodech dolů a utíkala do lesa. Babička za ňó a plakala ešče víc. Utiká, utiká a potká ježka. „Babičko, co pak plačete?“ „Ale, milé brachu, mám na hůři kozu a ta chce každýho zežrat, kdo jen k ní přinde.“ „No neplačte, šak já vám ju vyženu.“ „Ó nevyženeš, holečku.“ „Šak se podiváte, že ju vyženu.“ „Dyt juž dvá tam byli a nevyhnali ju.“ „No jen pote.“ Tak přeci šli. Ježek přinde na první schod, koza spustí:

„A já koza rohatá,
do polovic vodřetá,
hdo sem přinde,
každýho zežeru.“

„No břešči jenom, břešči, šak já ti pomůžu dolů,“ a šél pořád dál. Přinda na hůru, skočíl jí na řbet, na to vodřený a začal ju píchat a neslez s ní a pořád ju píchál. Koza břískala a metla z hůry a víckrát tam nepřišla. Babička, ta byla ráda, že zas může byt doma, dala ježkovi za to hodně jablek a děkovala mu, že tu kozu zahnál.

(Rozseč, written by student F. Bělehrádek)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Ojin  On 25/12/2011 at 11:24

    To bude asi Rozseč u Béteše, co?

  • Martti Määriläinen  On 26/12/2011 at 10:01

    Podlivá kontextu myslím, že to bude spíš Rozseč u Kunštátu. Text pochází z kapitole vo kunštátským podřečí, vymezenýho dědinama (cituju z Bartoša, včetně eventuelního starýho pravopisu): Kunčinov, Bedřichov, Černovice, Tasovice, Hodonín, Kunštát, Rudka, Sulikov, Vranová, Lazinov, Skrhov, Skříb, Bradleny, Bohouňov, Ústup, Crhov, Louka, Brťoví, Koroužné, Kobylnice, Kozlov, Rožná, Moravec, Pykarec, Radkov, Libochov, Mezihoří, Litava, Husle, Maňová, Doubravník, Sejřek, Nedvědice, Štěpánov, Černovice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: