Monthly Archives: January 2012

Čért nad čérta

Była jedna vdova. Ḿeła mynářa kmotra. Ḿeła od ňeho vzítého ḿeřicu žita bes peňez. Mynář ju napoḿínáł deň ze dňa za tú ḿeřicu ob́iľé. Ju to veľice mrzeło, že kmotr nepotřebuje a tag na ňu uľéhá.

Jednúc šła na dříví do ľesa. Navázała si nošku pňíků a prubovała, ešče-ji v́ec unese. Sa í to zdáło ešče lechké. Uhľédła nedaľeko ohňítý peň a šła ho vyvaľit. Potým pňem było z łátku dukátů. Vzała dukáty z radosťú a chvátała dóm. Continue reading

Advertisements